Twórcy stanu wojennego

13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny. Oficjalnie jego administratorem była 21-osobowa Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele. W praktyce była ona jednak ciałem fasadowym. Najważniejsze decyzje w okresie stanu wojennego podejmowała nieformalna grupa wojskowych oraz członków partii. Oto galeria najważniejszych postaci tego okresu.

– stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku[1], a zniesiono go 22 lipca 1983 roku[2]. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.
Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej niejednogłośnie[a] uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych.
Został poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.Ofiary stanu wojennego w Polsce 1981-1983

Niech spoczywają w spokoju

do dzisiaj nieznana jest dokładna liczba śmiertelnych ofiar represji władz stanu wojennego wprowadzonego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983. Utworzona przez sejm kontraktowy w 1989 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW, stwierdziła, że spośród 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycji aż 88 miało bezpośredni związek z działalnością funkcjonariuszy MSW - całośćKalendarium stanu wojennego w Polsce 1981-1983

- wprowadzenie stanu wojennego uchwałą Rady Państwa pomimo tego, że uchwała nie była jeszcze opublikowana

- powołanie do życia (niezgodnie z Konstytucją PRL) Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), władzę w PRL przejęło wojsko

- internowano większość członków Komisji Krajowej Solidarności, władze utworzyły sieć obozów dla internowanych.

- zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach

- przerwano łšcznoœć telefoniczną

- wprowadzono godzinę milicyjną - całoœć
Argumenty za...

Gen. Wojciech Jaruzelski utrzymuje, że jeśli stan wojenny nie zostałby wprowadzony, prawdopodobnie wojska radzieckie wkroczyłyby do Polski. Na poparcie tej tezy są przytaczane następujące argumenty: - całość

Argumenty przeciw...

Przeciwnicy wprowadzenia stanu wojennego podnoszą bezzasadność podjęcia takich środków i ich asymetrię wobec rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. - całość

Pierwsza próba osądzenia

6 grudnia 1991 roku grupa 51 posłów z Klubu Parlamentarnego K P N złożyła do Marszałka wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej osób odpowiedzialnych za stan wojenney. - całość